Nhu cầu tuyển dụng thiết kế tại Đà Nẵng -Tháng 4/2018

Nhằm giúp các bạn đam mê về thiết kế có cái nhìn đầy đủ hơn về nhu cầu tuyển dụng thiết kế tại Đà Nẵng, từ tháng 3/2018 iDesign đã tiến hành thống kê nhu cầu tuyển dụng thiết kế tại Đà Nẵng và có báo cáo hàng tháng trên website và fanpage của iDesign. Mời các bạn theo dõi.

Tháng 4 có:

  • 131 lượt tuyển dụng thiết kế
  • 25 đơn tuyển dụng được đưa ra
  • 21 công ty tham gia tuyển dụng

Hình 1 – Nhu cầu tuyển dụng thiết kế tại Đà Nẵng – Tháng 4/2018

Tập trung chủ yếu vẫn là thiết kế đồ họa với hơn 60% nhu cầu tuyển dụng đang cho thấy ngành xử lý ảnh tại Đà Nẵng đang phát triển rất tốt.

Bên cạnh đó các vị trí Web Design, Game Design, thiết kế nội thất cũng có nhu cầu cao.

Để thuận lợi cho việc theo dõi và tuyển dụng, từ tháng 5/2018, iDesign đã tách phần diễn đàn việc làm thiết kế ra khỏi diễn đàn việc làm CNTT Đà Nẵng và đã thu hút rất nhiều đơn tuyển dụng thiết kế đăng ở đây. Các bạn theo dõi tại đây nhé: https://www.facebook.com/groups/606718076345912/?ref=bookmarks

Chúc các bạn thành công.