Thiết kế đồ họa

Khóa học thiết kế đồ họa trang bị kiến thức, kỹ năng về thiết kế đồ họa chuyên nghiệp nhằn giúp học viên sẵn sàng đảm nhận các công việc thiết kế tại các doanh nghiệp.

Tốt nghiệp khóa học này bạn có thể đảm nhiệm các công việc sau:

  • – Chuyên viên thiết kế đồ họa
  • – Chuyên viên xử lý ảnh
  • – Chuyên viên thiết kế Web
  • – Chuyên viên thiết kế quảng cáo, truyền thông

Thiết kế Web

Khóa học thiết kế Web nhằm tạo ra các nhà thiết kế Web chuyên nghiệp nhằm cung cấp nhân lực cho các công ty phần mềm, các công ty có nhu cầu quản trị và vận hành Website chuyên nghiệp.

Tốt nghiệp chương trình này bạn có thể làm việc ở các vị trí sau:

  • – Chuyên viên thiết website tại các công ty phần mềm
  • – Chuyên viên tư vấn và thiết kế Website
  • – Chuyên viên vận hành Website doanh nghiệp
  • – Chuyên viên truyền thông số

Thiết kế nội thất

Khóa học thiết kế nội thất nhằm đào tạo ra những nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp để đảm nhiệm các yêu cầu thiết kế ngày càng tăng cao tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Tốt nghiệp chương trình này bạn có thể làm việc ở các vị trí sau:

  • – Chuyên viên thiết nội thất tại các công ty
  • – Chuyên viên tư vấn và thiết kế nội thất