Viec lam icon

[VIỆT SKY MARKETING] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN DESIGNER

Công ty: VIỆT SKY MARKETING

Ngày đăng: 09-08-2023

Viec lam icon

BEAST TEAM CẦN TUYỂN GRAPHIC DESIGNER

Công ty: BEAST TEAM

Số lượng: 03

Ngày đăng: 09-08-2023

Viec lam icon

THÀNH VINH HOLDINGS TUYỂN DỤNG GRAPHIC DESIGNER

Công ty: THÀNH VINH HOLDINGS

Ngày đăng: 15-06-2023

Viec lam icon

DSoft tuyển dụng Web designer

Công ty: DSoft

Ngày đăng: 15-06-2023

Viec lam icon

Mời Giảng viên giảng dạy 3ds Max, Sketchup cho thiết kế nội thất

Công ty: Trung tâm đào tạo thiết kế chuyên nghiệp IDESIGN

Số lượng: 02

Ngày đăng: 04-06-2021

Viec lam icon

Tuyển các vị trí về thiết kế nội thất

Công ty: Công ty TNHH VACS Việt Nam

Ngày đăng: 28-06-2021

Viec lam icon

Mời Giảng viên giảng dạy 3ds Max, Sketchup cho thiết kế nội thất

Công ty: Trung tâm đào tạo thiết kế chuyên nghiệp IDESIGN

Số lượng: 02

Ngày đăng: 04-06-2021

Viec lam icon

Tuyển dụng 5 nhân viên thiết kế

Công ty: Công ty in ấn Đức Nam

Số lượng: 05

Ngày đăng: 26-05-2021