Design Thinking và ứng dụng trong thiết kế UI/UX

Design Thinking là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng đối với một UI/UX Designer. Nếu bạn là người mới bắt đầu trong lĩnh vực này, hãy cùng iDesign tìm hiểu khái niệm và quy trình 5 bước trong Design Thinking trong bài viết dưới đây nhé!

Design Thinking là gì?

Design Thinking (Tư duy thiết kế) là một cách tiếp cận giải quyết vấn đề tập trung vào việc tìm hiểu nhu cầu của người dùng, tạo ra các ý tưởng sáng tạo và đưa ra các giải pháp cải tiến. Nó đặt người dùng vào trung tâm của quá trình thiết kế và nhằm mục đích tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ trực quan, thân thiện với người dùng và đáp ứng nhu cầu của người dùng một cách hiệu quả.

Các giai đoạn của Design Thinking

Quá trình tư duy thiết kế thường bao gồm các giai đoạn sau:

1. Thấu hiểu (Empathize): Trong giai đoạn này, các nhà thiết kế tìm cách hiểu nhu cầu, thách thức và điểm khó khăn (pain point) của người dùng. Họ thực hiện điều này thông qua nhiều phương pháp khác nhau như phỏng vấn, khảo sát, quan sát và các hình thức nghiên cứu khác để có được sự thấu hiểu với người dùng mục tiêu.

2. Xác định (Define): Khi các nhà thiết kế hiểu rõ nhu cầu của người dùng, họ sẽ xác định được vấn đề hoặc thách thức thiết kế. Bước này bao gồm việc tổng hợp dữ liệu nghiên cứu để xác định những hiểu biết quan trọng và định hình vấn đề theo cách có thể thực hiện được và phù hợp.

3. Sáng tạo (Ideate): Trong giai đoạn lên ý tưởng, các nhà thiết kế sẽ tạo ra nhiều giải pháp tiềm năng. Họ khuyến khích các buổi tư duy sáng tạo và động não để khám phá những khả năng khác nhau mà không cần phán xét.

4. Nguyên mẫu (Prototype): Trong giai đoạn này, các nhà thiết kế xây dựng các nguyên mẫu có độ chính xác thấp (lo-fi prototype) cho ý tưởng của họ. Những nguyên mẫu này có thể là bất cứ thứ gì, từ bản phác thảo, wireframe cho đến các mock-up tương tác. Đây là giai đoạn phát triển và hiệu chỉnh lặp lại các phiên bản chưa hoàn chỉnh nhằm tìm ra giải pháp tối ưu.

5. Thử nghiệm (Test): Các nguyên mẫu được thử nghiệm với người dùng thực tế để thu thập phản hồi và xác thực các giả định. Thử nghiệm giúp phát hiện mọi vấn đề hoặc lĩnh vực cần cải tiến và hướng dẫn các nhà thiết kế tinh chỉnh ý tưởng của họ.

Dựa trên phản hồi nhận được trong quá trình thử nghiệm, các nhà thiết kế sẽ cải tiến và lặp lại thiết kế. Quá trình tạo mẫu, thử nghiệm và thực hiện có thể được lặp lại nhiều lần cho đến khi đạt được giải pháp thỏa đáng.

Design Thinking được áp dụng như thế nào trong thiết kế UI/UX?

1. Hiểu người dùng: Tư duy thiết kế nhấn mạnh vào việc hiểu nhu cầu và điểm khó khăn của người dùng. Các nhà thiết kế UI/UX tiến hành nghiên cứu người dùng và kiểm tra khả năng sử dụng để hiểu rõ hơn về hành vi, sở thích và thách thức của người dùng.

2. Xác định vấn đề: Quá trình tư duy thiết kế bắt đầu bằng việc xác định rõ ràng vấn đề mà thiết kế đang cố gắng giải quyết. Các nhà thiết kế UI/UX xác định nhu cầu và mục tiêu cụ thể của người dùng mà họ muốn giải quyết thông qua giao diện hoặc ứng dụng mà họ đang thiết kế.

3. Lên ý tưởng và lập wireframe: Tư duy thiết kế khuyến khích việc tạo ra nhiều ý tưởng và giải pháp. Các nhà thiết kế UI/UX tham gia vào các phiên động não để đưa ra các ý tưởng thiết kế khác nhau, sau đó tạo wireframe hoặc nguyên mẫu có độ chính xác thấp để trực quan hóa những ý tưởng này.

4. Tạo nguyên mẫu và thử nghiệm: Tạo nguyên mẫu là một phần thiết yếu trong tư duy thiết kế trong UI/UX. Các nhà thiết kế tạo ra các nguyên mẫu tương tác mà người dùng có thể tương tác để mô phỏng trải nghiệm người dùng thực tế. Những nguyên mẫu này sau đó được thử nghiệm với người dùng để thu thập phản hồi và hiểu biết sâu sắc.

5. Thiết kế lặp lại: Dựa trên phản hồi nhận được từ thử nghiệm, các nhà thiết kế thực hiện các cải tiến lặp đi lặp lại đối với thiết kế UI/UX. Quá trình lặp lại này tiếp tục cho đến khi thiết kế đáp ứng được nhu cầu của người dùng một cách hiệu quả.

6. Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm: Tư duy thiết kế đặt người dùng vào trung tâm của quá trình thiết kế và cách tiếp cận này rất quan trọng trong thiết kế UI/UX. Các nhà thiết kế tập trung vào việc tạo ra các giao diện trực quan, thân thiện với người dùng và hấp dẫn về mặt hình ảnh.

7. Nhóm cộng tác: Tư duy thiết kế thường bao gồm các nhóm khác nhau cùng làm việc, bao gồm nhà thiết kế UI, nhà thiết kế UX, nhà nghiên cứu, nhà phát triển và các bên liên quan khác. Sự hợp tác thúc đẩy những quan điểm đa dạng và có thể dẫn đến những giải pháp sáng tạo hơn.

Cần lưu ý rằng 5 giai đoạn của Design Thinking không phải lúc nào cũng tuần tự. Chúng không nhất thiết phải tuân theo một trình tự cụ thể nào và thường có thể xảy ra song song hoặc lặp đi lặp lại. Bằng cách sử dụng Design Thinking trong thiết kế UI/UX, bạn sẽ có được cái nhìn sâu rộng và đúng đắn nhất về khách hàng và lý tưởng của họ trên sản phẩm của mình!

Tham gia khóa học Thiết kế UI/UX chuyên nghiệp cùng iDesign: Khóa học thiết kế UI/UX tại Đà Nẵng – IDesign