50 ý tưởng thiết kế đăng nhập và đăng ký trên di động

Các ứng dụng di động ngày nay tràn ngập các biểu mẫu đăng nhập yêu cầu nhập dữ liệu ở các giai đoạn khác nhau. Từ mua sắm trực tuyến và thương mại điện tử đến trò chơi và giải trí

Dữ liệu người dùng rất quan trọng đối với các chủ sở hữu ứng dụng. Tuy nhiên, trong thế giới ứng dụng di động có tính cạnh tranh cao này, các hình thức đăng nhập sáng tạo và truyền cảm hứng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu người dùng.

Dưới đây là 50 mẫu thiết kế đăng nhập và đăng ký có thể tạo cảm hứng cho bạn khi thiết kế UI/UX

Surf app – Login concept by Guy Ligertwood
surflogin
Login Screen by Howard O
74loginpage
Day 4 Sign Up by Egor Lazarev
fashion-login
Login – Android App

 

myaccountlogin
To Do App – Sign Up by Ron Evgeniy
flylogin
Login Register by Satya Ranjan Samanta
pinkandblue
Login by Vladimir Gruev
wrlogin
Login by Dinesh Shrestha
xendre
Login/Logout animation concept by Nikolay Talanov
naturelogin
PayWith iOS app re-design by Hassan Ali
rewardslogin
Login | Record by Rena One
timerlogin
E-Wallet Payee – Login UI Concept by Vijay Verma
payee
Sign Up by Jana de Klerk
notebooklogin
Sign Up by Prakhar Neel Sharma
streamingsingles
Sign Up by Michał Ptaszyński
launchyourapp
Sign Up by Nimasha Sewwandi Perera
welcomeback
Sign Up by Ullas Sebastian
donut-login
Sign Up by Shab Majeed
flashpay
Login Form by Borodynya Artem
rainloginform
Minimal login screen by Himanshu Ved Gupta
interface-chemist
Login Screen For JTT by Alexander Kovalev
jira-time-tracker
Sign Up by Alex Henker
quarter
Login screen design by Pidio
flight-login
Sign Up by WoYa
welcome-back
Sign Up by Armas B
armas
Sign Up by Sam Horn
drivesafe
Sign Up by Enes Ateş
multiplatform
Login Interaction by Ehsan Rahimi
login-interaction
Animated Onboarding and Login by Denis Kurnosov
animated-login
Login and Profile by Cassius Kiani
myparade
Sign Up by Dunja Milosev
awesome-team
Free vs Premium Account by Ghani Pradita
freevspremium
100 Days of UI – #001 Sign Up by Mary Ma
paper-login
Daily Ui 031 Sign in by xinjiebi
dailyui-login
Eventum Walkthrough by Shaun
eventum
Sign In Form Freebie by Oliver
bare-mortal
Registration/SignUp Screens by Ramotion
male-female
Tailslife: Login by Ranjith Alingal
tailslife
Sign In Flow, Powder App by George Gliddon
flow-login
Weather Login App by ruki
weather-login
Dial login by Nikita
dial-login
Blitz by Ramin Nasibov
blitz
Train/ Login by Gale P
train-login
Zarna Smaal by Tam Zarna
app-name
Sign In Screen by Anggit Yuniar P
signinscreen
Onboarding by Anandu Sivan
delivery-login
Tutorial App Screens by Cleveroad
link-and-meat
Babyboom Sign Up Screen by Shani Ofer
babyboom
Sign Up by Nick
blacklogin
Sign up screen by Rovane Durso
registrationpage