Viec lam icon

Tuyển dụng 5 nhân viên thiết kế

Công ty: Công ty in ấn Đức Nam

Số lượng: 05

Ngày đăng: 26-05-2021

Viec lam icon

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ (DESIGNER) – Lương 8-12 triệu

Công ty: Công ty Dynu In Media Network

Ngày đăng: 26-05-2021

Viec lam icon

Tuyển #UIUX #Designer

Công ty: IRTECH VN

Ngày đăng: 22-05-2021

Viec lam icon

TUYỂN GRAPHIC DESIGNER LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

Công ty: CTCP ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIỆT NAM

Số lượng: 01

Ngày đăng: 20-05-2021

Viec lam icon

Tuyển 2 DESIGNER

Công ty: CÔNG TY PARACEL TECHNOLOGY SOLUTIONS

Số lượng: 02

Ngày đăng: 04-06-2021

Viec lam icon

Mời Giảng viên giảng dạy 3ds Max, Sketchup cho thiết kế nội thất

Công ty: Trung tâm đào tạo thiết kế chuyên nghiệp IDESIGN

Số lượng: 02

Ngày đăng: 04-06-2021

Viec lam icon

GRAPHIC DESIGN

Công ty: NTE GROUP

Ngày đăng: 04-06-2021

Viec lam icon

Chuyên Viên R&D – Designer

Công ty: Dynu In Media Network

Số lượng: 02

Ngày đăng: 03-06-2021

Viec lam icon

Mời Giảng viên giảng dạy 3ds Max, Sketchup cho thiết kế nội thất

Công ty: Trung tâm đào tạo thiết kế chuyên nghiệp IDESIGN

Số lượng: 02

Ngày đăng: 04-06-2021

Viec lam icon

Tuyển #UIUX #Designer

Công ty: IRTECH VN

Ngày đăng: 22-05-2021

Viec lam icon

[PRODUCT] UI/UX DESIGNER

Công ty: Công Ty Cổ Phần JobChat

Số lượng: 02

Ngày đăng: 23-06-2020

Viec lam icon

Web Designer

Công ty: HIKO COMPANY

Số lượng: 07

Ngày đăng: 13-06-2020

Viec lam icon

Tuyển các vị trí về thiết kế nội thất

Công ty: Công ty TNHH VACS Việt Nam

Ngày đăng: 28-06-2021

Viec lam icon

Mời Giảng viên giảng dạy 3ds Max, Sketchup cho thiết kế nội thất

Công ty: Trung tâm đào tạo thiết kế chuyên nghiệp IDESIGN

Số lượng: 02

Ngày đăng: 04-06-2021

Viec lam icon

Tuyển dụng 5 nhân viên thiết kế

Công ty: Công ty in ấn Đức Nam

Số lượng: 05

Ngày đăng: 26-05-2021

Viec lam icon

TUYỂN GRAPHIC DESIGNER LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

Công ty: CTCP ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIỆT NAM

Số lượng: 01

Ngày đăng: 20-05-2021