Viec lam icon

DSoft tuyển dụng Web designer

Công ty: DSoft

Ngày đăng: 15-06-2023

Viec lam icon

Mời Giảng viên giảng dạy 3ds Max, Sketchup cho thiết kế nội thất

Công ty: Trung tâm đào tạo thiết kế chuyên nghiệp IDESIGN

Số lượng: 02

Ngày đăng: 04-06-2021

Viec lam icon

Tuyển #UIUX #Designer

Công ty: IRTECH VN

Ngày đăng: 22-05-2021

Viec lam icon

[PRODUCT] UI/UX DESIGNER

Công ty: Công Ty Cổ Phần JobChat

Số lượng: 02

Ngày đăng: 23-06-2020

Viec lam icon

Web Designer

Công ty: HIKO COMPANY

Số lượng: 07

Ngày đăng: 13-06-2020

Viec lam icon

UX / UI DESIGNERS

Công ty: Getz Group Pte Ltd

Số lượng: 05

Ngày đăng: 13-06-2020

soft-one - đối tác tuyển dụng

Soft One tuyển dụng Web Designer

Công ty: CÔNG TY TNHH MTV SOFT ONE

Số lượng: 02

Ngày đăng: 08-11-2018

UI UX Designer

Công ty: SIOUX HIGH TECH SOFTWARE - ĐÀ NẴNG

Số lượng: 02

Ngày đăng: 08-11-2018

FPT Software - Đối tác tuyển dụng

FPT SOFTWARE TUYỂN DỤNG WEB DESIGN

Công ty: FSOFT Da Nang

Số lượng: 02

Ngày đăng: 08-11-2018