CV mẫu dành cho thiết kế Website

Đây là mẫu CV thiết kế độc đáo dành cho các bạn yêu thích chuyên ngành thiết kế website.

Hy vọng mẫu này giúp được các bạn.