Đồ án: Trầm An Nguyên – Trịnh Quốc Hưng – GD24

🌟 Đồ án GD24 – Thiết kế đồ họa: Trầm An Nguyên

Học viên: Trịnh Quốc Hưng

Giảng viên: Võ Thành Thiên

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

LOGO

– Ý tưởng của Logo được dựa 4 yếu tố là chữ A, dòng sông, ngọn núi và hình ảnh của nụ trầm hương.

  • Chữ A : Đại diện cho tên của thương hiệu là An Nguyên.
  • Nụ trầm: Là sản phẩm đại diện cho trầm hương, khi ai đó nói về trầm hương thì sẽ nghĩ ngay đến những nụ trầm hương và nhang trầm.
  • Dòng sông và ngọn núi: Đây là hình ảnh của thiên nhiên rừng núi và là nơi khởi nguồn của trầm hương.

ĐỒ ÁN BAO GỒM:

– Thiết kế logo

– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

– Ấn phẩm truyền thông

Dưới đây là một số thành phẩm trong đồ án thiết kế của bạn Hưng: