Đồ án: TECTRI – Nhóm LPL – UI03

🌟 Đồ án UI02 – Thiết kế UI/UX: Ứng dụng TECTRI

Giảng viên: Nguyễn Thiện Tâm

Học viên:

  • Nguyễn Tấn Lâm – Nhóm trưởng 
  • Nguyễn Nhật Long 
  • Nguyễn Hữu Phúc 

Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng

Mô tả

TECTRI – TOURGUIDE AI ra đời mang theo sứ mệnh giúp bạn trải nghiệm một chuyến du lịch tuyệt vời thông qua việc thiết kế lịch trình cá nhân hóa bằng công nghệ AI.

Công cụ sử dụng

Trình bày ý tưởng

  • Adobe Illustrator: Sketch
  • FigJam: User Flow, Sitemap

Thiết kế (Wireframe, Mockupdesign, Slide)

  • Figma: Hi-fi Wireframe
  • Adobe Photoshop + Adobe Illustrator: Slide, mockup, logo, vector picture

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong đồ án của nhóm LPL: