Đồ án: TEA WORLD – Nguyễn Quang Nhã – GD22

🌟 Đồ án GD22 – Thiết kế đồ họa: Tea World

Học viên: Nguyễn Quang Nhã

Giảng viên: Phạm Minh Khanh

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

LOGO

– Thương hiệu TEA WORLD mang đến các loại thức uống trà xanh với mong muốn giúp mọi người hiểu rõ hơn về những lợi ích to lớn, những giá trị tốt đẹp của trà xanh với cuộc sống của chúng ta.

ĐỒ ÁN BAO GỒM:

– Thiết kế logo

– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

– Ấn phẩm truyền thông

Dưới đây là một số thành phẩm trong đồ án thiết kế của bạn Nhã: