Đồ án: T-shirt Design – Lương Hữu Đạt – GD21

🌟 Đồ án GD21 – Thiết kế đồ họa: T-SHIRT DESIGN

Học viên: Lương Hữu Đạt

Giảng viên: Võ Thành Thiên

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

LOGO

– Logo được lấy ý tưởng từ hình tượng của một chiếc áo thun đang bay, thể hiện rõ được sản phẩm mà thương hiệu sẽ đem đến khách hàng.

ĐỒ ÁN BAO GỒM:

– Thiết kế logo

– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

– Ấn phẩm truyền thông

Dưới đây là một số thành phẩm trong đồ án thiết kế của bạn Đạt: