Đồ án: Quầy lưu niệm Memories ​- Đặng Ngọc Huyền Trang​ – GD24

🌟 Đồ án GD24 – Thiết kế đồ họa: Quầy lưu niệm Memories

Học viên: Đặng Ngọc Huyền Trang

Giảng viên: Võ Thành Thiên

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

LOGO

ĐỒ ÁN BAO GỒM:

– Thiết kế logo

– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

– Ấn phẩm truyền thông

Dưới đây là một số thành phẩm trong đồ án thiết kế của bạn Trang: