Đồ án: Mỹ Sơn Hotel – Nguyễn Văn Tình – GD21

🌟 Đồ án GD21 – Thiết kế đồ họa: Mỹ Sơn Hotel

Học viên: Nguyễn Văn Tình

Giảng viên: Võ Thành Thiên

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

LOGO

– Logo được lấy ý tưởng từ chữ M trong từ Mỹ và chữ S trong từ Sơn kết hợp với text là tên thương hiệu. Logo sử dụng màu vàng nhạt – vàng đậm dưới dạng gradient tạo nên sự sang trọng cũng như niềm tin của quý khách hàng. Đồng thời mang hàm ý là sự hi vọng thương hiệu ngày càng phát triển lớn mạnh.

ĐỒ ÁN BAO GỒM:

– Thiết kế logo

– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

– Ấn phẩm truyền thông

Dưới đây là một số thành phẩm trong đồ án thiết kế của bạn Tình: