Đồ án: Hyah – Nhóm Click – UI02

🌟 Đồ án UI02 – Thiết kế UI/UX: Ứng dụng Hyah

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Vũ

Học viên:

  • Trần Thục Thiên Thi – Nhóm trưởng
  • Đoàn Quang Quốc Dũng
  • Lê Bá Nguyên
  • Lê Hoàng Tịnh Vũ

Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng

LOGO

– Ứng dụng Hyah là giải pháp kết nối giữa người dùng và các huấn luyện viên, đồng thời xây dựng một mạng xã hội đa năng chuyên về tập luyện.

Công cụ sử dụng

– FigJam App: Lo-fi Wireframe
– Figma App: Hi-fi Wireframe, Mockup UI
– Illustration + Photoshop: Logo, Artboard

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong đồ án của nhóm Click: