Đồ án: GLOW UP – Nhóm Glow Up – UI04

🌟 Đồ án UI04 – Thiết kế UI/UX: Ứng dụng GLOW UP

Giảng viên: Nguyễn Đình Phước Sơn

Học viên:

  • Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  • Lê Thị Ngọc Linh
  • Lê Thị Duy Uyên

Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng

Mô tả

Ứng dụng đặt lịch thợ trang điểm Glow Up nền tảng kết nối thợ trang điểm những người nhu cầu sử dụng dịch vụ này. Trong ứng dụng này, người dùng thể xem đánh giá, xếp hạng, mẫu makeup, thông tin thợ trang điểm,… lựa chọn dịch vụ cũng như thợ trang điểm phù hợp với nhu cầu của bản thân. Sau khi người mua lựa chọn được dịch vụ muốn đặt, ứng dụng sẽ tính toán toàn bộ chi phí của dịch vụ thông tin cho người mua biết. 

Công cụ sử dụng

  • Figma 
  • Adobe Photoshop 
  • Adobe Illustrator 

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong đồ án của nhóm Glow Up: