Đồ án: FALCON Team – Nguyễn Văn Thắng – GD22

🌟 Đồ án GD22 – Thiết kế đồ họa: FALCON Team

Học viên: Nguyễn Văn Thắng

Giảng viên: Phạm Minh Khanh

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

LOGO

– FALCON Team – đội tuyển game E-sport

ĐỒ ÁN BAO GỒM:

– Thiết kế logo

– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

– Ấn phẩm truyền thông

Dưới đây là một số thành phẩm trong đồ án thiết kế của bạn Thắng: