Đồ án: DCI Agency – Nguyễn Thục Đoan – GD27

🌟 Đồ án GD27 – Thiết kế đồ họa: DCI Agency

Học viên: Nguyễn Thục Đoan

Giảng viên: Phạm Minh Khanh

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

LOGO

  • Ý tưởng của Logo được dựa 3 yếu tố là biểu đồ quạt, chiếc lá và biểu đồ cột.
  • Việc sử dụng hình ảnh chiếc lá trong thiết kế logo nhằm thể hiện sự phát triển mạnh mẽ, mang đến cảm giác tin cậy, an toàn và truyền tải được sự không ngừng lớn mạnh đến đối tác và khách hàng.
  • Biểu đồ là đồ họa hiển thị dữ liệu số trong một bố trí nhỏ gọn, trực quan và cho thấy các mối quan hệ dữ liệu thiết yếu. Trong lĩnh vực Digital Marketing, việc thể hiện dữ liệu trực quan rất quan trọng để công ty có thể theo dõi và đo lường hiệu suất của các nền tảng.
  • Sự kết hợp các yếu tố này nhằm thể hiện sự vững chắc, không ngừng phát triển, không ngừng vươn lên của công ty.

ĐỒ ÁN BAO GỒM:

– Thiết kế logo

– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

– Ấn phẩm truyền thông

Dưới đây là một số thành phẩm trong đồ án thiết kế của bạn Đoan: