Đồ án: Công ty tổ chức sự kiện Hoàng Định – Hoàng Anh Định – GD28

🌟 Đồ án GD28 – Thiết kế đồ họa: Công ty tổ chức sự kiện Hoàng Định

Học viên: Hoàng Anh Định

Giảng viên: Võ Thành Thiên

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

LOGO

ĐỒ ÁN BAO GỒM:

– Thiết kế logo

– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

– Ấn phẩm truyền thông

Dưới đây là một số thành phẩm trong đồ án thiết kế của bạn Định: