Đồ án: COMFUR – Nhóm Comfur – UI04

🌟 Đồ án UI04 – Thiết kế UI/UX: Ứng dụng COMFUR

Giảng viên: Nguyễn Đình Phước Sơn

Học viên:

  • Nguyễn Phú Lộc
  • Lê Vũ Hoàng

Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng

Mô tả

Ứng dụng mua sắm nội thất Comfur nền tảng kết nối người mua cửa hàng. Trong ứng dụng này, người mua thể xem toàn bộ sản phẩm của cửa hàng lựa chọn sản phẩm theo đúng nhu cầu dựa trên lượt đánh giá của người mua trước thông tin chi tiết mà cửa hàng cung cấp. Sau khi người mua lựa chọn được sản phẩm, ứng dụng sẽ tính toán toàn bộ chi phí của sản phẩm cho đến tay người mua. 

Công cụ sử dụng

  • Figma 
  • Adobe Photoshop 
  • Adobe Illustrator 

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong đồ án của nhóm Comfur: