Đồ án: Cocoon – Trương Nguyên Thảo – GD29

🌟 Đồ án GD29 – Thiết kế đồ họa: Cocoon

Học viên: Trương Nguyên Thảo

Giảng viên: Đậu Quyết Thắng

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

LOGO

  • Cocoon: từ cái kén thành bướm là một quá trình nuôi dưỡng.
  • Bướm và hoa – mối quan hệ cộng sinh: hoa cung cấp thức ăn cho bướm, bướm thụ phấn cho hoa.
  • Ý tưởng logo được hình thành từ việc cách điệu chữ COCOON kết hợp với hoa (biểu trưng đặc biệt và chung nhất cho quá trình phát triển của bướm/người).

ĐỒ ÁN BAO GỒM:

– Thiết kế logo

– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

– Ấn phẩm truyền thông

Dưới đây là một số thành phẩm trong đồ án thiết kế của bạn Thảo: