Đồ án: Căn hộ 02 phòng ngủ – Văn Đức Thanh Thảo

🌟 Đồ án ID04 – Thiết kế nội thất: Căn hộ 02 phòng ngủ

Học viên: Văn Đức Thanh Thảo

Giảng viên: Phạm Duy

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

Công cụ sử dụng: 3Ds Max, Corona Render

Kết quả thực hiện