Đồ án: BokSop – Nguyễn Thái Anh – GD27

🌟 Đồ án GD27 – Thiết kế đồ họa: BokSop

Học viên: Nguyễn Thái Anh

Giảng viên: Phạm Minh Khanh

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

LOGO

  • Biểu tượng Logo được thể hiện bằng những đường chéo song song với nhau lấy ý tưởng hình quyển sách với một cánh cửa nhỏ ở đằng trước và miếng đánh dấu sách.
  • Tên thương hiệu BokSop là một cách viết theo ngôn ngữ teencode, là hình thức sử dụng các từ thay thế bằng những con cái hay chữ số… để thay thế cho những từ dài hay nhu cầu cần viết nhanh chóng, thuận tiện.

ĐỒ ÁN BAO GỒM:

– Thiết kế logo

– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

– Ấn phẩm truyền thông

Dưới đây là một số thành phẩm trong đồ án thiết kế của bạn Anh: