Đồ án: AUBOOKS – Nhóm SOHOT – UI03

🌟 Đồ án UI02 – Thiết kế UI/UX: Ứng dụng AUBOOKS

Giảng viên: Nguyễn Thiện Tâm

Học viên:

  • Lê Ngọc Sơn – Nhóm trưởng
  • Dương Thị Mai Thi
  • Trần Thị Ánh Hồng

Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng

Mô tả

– Ứng dụng AUBOOKS là ứng dụng sách nói kết hợp sách điện tử giúp người đọc chuyển sang nghe sách để tiết kiệm thời gian.

– Ứng dụng cung cấp nhiều loại sách ở định dạng âm thanh, văn bản với giá thấp hơn sách giấy. Đồng thời xây dựng một ứng dụng sách đa dạng với bộ lọc giúp giảm thiểu thời gian tìm kiếm sách.

Công cụ sử dụng

Figma App:

– Thực hiện Site Map, User Flow, User Persona, Empathy Map,…

– Sử dụng để tạo Logo, Lo-fi Wireframe, Hi-fi Wireframe, Mockup UI

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong đồ án của nhóm SOHOT: