Đồ án: Almond Milk – Nguyễn Châu Thuỳ Dương – GD24

🌟 Đồ án GD24 – Thiết kế đồ họa: Sữa Almond Milk

Học viên: Nguyễn Châu Thuỳ Dương

Giảng viên: Võ Thành Thiên

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

LOGO

– Thương hiệu Sữa hạnh nhân Almond Milk được ra đời với mục tiêu giúp cho người tiêu dùng biết đến lợi ích của Sữa hạnh nhân, đồng thời góp phần giúp người tiêu dùng có một cơ thể khoẻ mạnh, cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất.

ĐỒ ÁN BAO GỒM:

– Thiết kế logo

– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

– Ấn phẩm truyền thông

Dưới đây là một số thành phẩm trong đồ án thiết kế của bạn Dương: