CV Mẫu thiết kế đồ họa 2

Đây là mẫu CV cho các nhà thiết kế đồ họa tại Việt Nam.

Hy vọng nó sẽ mang đến cho các bạn một kinh nghiệm mới trong việc thiết kế.

Chúc các bạn thành công.