CẦN TUYỂN DESIGNER TẠI ĐÀ NẴNG

**OM MEDIA CẦN TUYỂN DESIGNER TẠI ĐÀ NẴNG **
Số lượng: 3 (Cả Part-time và Full-time)
CV gửi về địa chỉ:
  • Email: hr@omzones.com
  • Tiêu đề: Tên – Ứng tuyển Designer