34 bảng màu chính xác dành cho designer

Bảng màu chính xác dành cho Designer

Với lý do màu sắc được tạo ra nhìn bằng mắt so với 2 máy tính màu khác nhau hoàn toàn.

Sự sử dụng màu không phù hợp, sai lệch thông số sẽ khiến khi in ra thành sản phẩm không đúng như mong muốn

 

 

Link Download