Font đẹp dành cho thiết kế

Dưới đây là demo các kiểu font có trong link download:
Trong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: núi, văn bản, nước và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Quiche 52 FASHIONABLE FRIENDLY FONTS'
Trong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bản và nước