Lê Nhật Chương_Web Design_Otter Blue

Sau khi hoàn thành khoá học Thiết kế web, mình thấy trung tâm dạy và chăm sóc học viên chu đáo, thầy cô hướng dẫn tận tình. Đặc biệt, trung tâm hỗ trợ học viên kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp rất tốt. Cảm ơn trung tâm