Minh Thuỳ

Mình đam mê sáng tạo và muốn trở thành nhà thiết kế đồ họa. Mình thấy khóa học Thiết kế đồ họa này rất thiết thực, phù hợp với mình nên đăng ký học để xây dựng nghề nghiệp cho mình. Mình nóng lòng chờ ngày học chính thức.