Khai giảng Khóa học thiết kế đồ họa

Cùng với sự phát triển mạnh của ngành phần mềm Đà Nẵng mỗi năm các công ty phần mềm có nhu cầu tuyển dụng hàng ngàn vị trí Thiết kế đồ họa và Thiết kế Website nên đây là cơ hội cho các bạn trẻ đam mê lĩnh vực này.