Ưu điểm của iDesign

  • Học để làm việc
  • Làm việc với các chuyên gia
  • Cập nhật kiến thức, công nghệ mới nhất
  • Có kinh nghiệm làm dự án khi đang học
  • Thời gian học ngắn, chi phí ít, biết nhiều
  • Cam kết hỗ trợ tìm việc cho đến khi có việc làm
  • Bảo đảm nghề nghiệp trong 3 năm sau tốt nghiệp