Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp

Khóa học thiết kế đồ họa chuyên nghiệp trang bị kiến thức, kỹ năng về thiết kế đồ họa chuyên nghiệp nhằn giúp học viên sẵn sàng đảm nhận các công việc thiết kế tại các doanh nghiệp.

Tốt nghiệp khóa học này bạn có thể đảm nhiệm các công việc sau:

  • – Chuyên viên thiết kế đồ họa
  • – Chuyên viên xử lý ảnh
  • – Chuyên viên thiết kế Web
  • – Chuyên viên thiết kế quảng cáo, truyền thông

Thiết kế nội thất

Khóa học thiết kế nội thất nhằm đào tạo ra những nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp để đảm nhiệm các yêu cầu thiết kế ngày càng tăng cao tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Tốt nghiệp chương trình này bạn có thể làm việc ở các vị trí sau:

  • – Chuyên viên thiết nội thất tại các công ty
  • – Chuyên viên tư vấn và thiết kế nội thất

Đồ họa cho Marketing

Khóa học Đồ họa cho Marketing trang bị những kỹ năng cần thiết về thiết kế đồ họa để giúp các Marketter chủ động trong việc triển khai các chiến dịch Marketting của mình.

Thiết kế 3D và 3D Animation

Khóa học thiết kế 3D3D Animation nhằm đào tạo ra các nhà thiết kế 3D và 3D Animation chuyên nghiệp để cung cấp nguồn nhân lực cho lĩnh vực mới mẻ và đầy tìm năng này. Khóa học sẽ trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về thiết kế 3D, 3D Animation để giúp học viên trở thành những nhà thiết kế 3D, 3D Animation chuyên nghiệp.

Tham gia khóa học bên cạnh các kiến thức về thiết kế 3D, 3D Animation, bạn sẽ sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế 3D thông dụng như 3ds MaxMaya.