Workshop “Designer – who i am? – Nhà thiết kế – bạn là ai?”

Workshop Designer – Who i am?

Thời gian: 08:00 ngày 16/06/2018

Địa điểm: Cafe Trung Nguyên – 38 Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Châu, Đà Nẵng